Zatvorene prijave JUMBO REGATE 2019.

Drage veslačice i veslači !

Zahvaljujemo na pravovremeno pristiglim prijavama i korištenju obrasca za prijavu.

U objavljenom Biltenu nalazi se stanje prijava koje su pristigle zaključno s 27.05.2019.

Odjave i promijene koje su stigle nakon 27.05., zaprimljene su  i bit će Vam predočene na regatnom sastanku u petak 31.05. u 18.00.

Želimo Vam sretan put , lijepo vrijeme, sportske uspjehe  s kojima ćete biti zadovoljni  i dobru zabavu !