Veslački klub Jarun
Jumbo17 - raspis
Jumbo17 - invitation
Stanje prijava-nedjelja
Zbirno stanje prijava-nedjelja
Subota kvalifikacije startna lista
Subota kvalifikacije - imena
Subota finale startna lista
Subota kvalifikacije rezultati - imena
Subota kvalifikacije rezultati - zbirno
Subota finala rezultati - zbirno
Subota finala rezultati - imena
Nedelja kvalifikacije startna lista
Nedelja kvalifikacije - imena
Nedelja kvalifikacije - rezultati
Nedelja kvalifikacije - rezultati imena
Nedelja finala - zbirno
Nedelja finala - imena
Nedelja finala rezultati - zbirno
Nedelja finala rezultati - imena
JUMBO REGATA - 2017

 

HVALA !!! SVIM UČESNICIMA NA HRABROM NASTUPU I VOLONTERIMA NA ODLIČNO OBAVLJENOM POSLU

                        Nikša Županović

 

 

 

03. – 04.06.2017.